ТҮГЭЭХ   =>

Ногоон гэрэл- Цагаан шугам 2015

Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн бүрэн дунд 23-р сургуулийн
 “Ногоон гэрэл- Цагаан шугам 2015” тэмцээний гэрийн даалгавар

Гэрийн даалгаврын зорилго:

Хүүхдийг замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэхэд оршино.

Сургууль дээр хийгдсэн ажлууд:

Ñóðàãчäûí çàì òýýâðèéí îñëîîñ óðüäчèëàí ñýðãèéëýõ òºëºâëºãººã ãàðãàí àæèëëàæ áàéíà.
 
Сургууль дээр замын хөдөлгөөний дүрмийн хичээлүүд 1-11-р ангийн сурагчдын хүрээнд хуваарийн дагуу заагддаг.
 
 
 

1-5 äóãààð àíãèóäàä “Çàìûí õºäºë㺺í õ¿¿õýä” çººâðèéí êàáèíåò àæèëëàæ áàéíà.

1-5 äóãààð àíãèéí ñóðàã÷äûí äóíä á¿òýýëèéí óðàëäààí çîõèîí áàéãóóëàâ

5¸ àíãèéíõàí äýâòðýý “çàìûí õºäºë㺺픠 -íèé õàâòñààð æèãäð¿¿ëýâ…

 

ТҮГЭЭХ   =>
 

12-р дугаар сарын 6-ны өдөр болно.

THE POWER OF DANCE-2015 Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах орчин үеийн бүжгийн тэмцээн болно.

Архангай аймгийн 1 дүгээр сургуулийн удирдлагуудад туршлагаа түгээлээ.

"АВЬЯСЛАГ 23- 2015" УРЛАГИЙН НААДАМ БОЛНО.

2015-2016 Хичээлийн жилийн нээлт, "ДУУЛИАН-2020" хөл бөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээн болно.. 

Бусад зар