ТҮГЭЭХ   =>

Эко 23-р сургууль

Байгаль орчны боловсрол

•Байгаль орчны боловсрол гэдэг нь хүрээлэн буй орчны  тухай, хүрээлэн буй орчны төлөө хийх үйл ажиллгаа, хүрээлэн буй орчинд явагдах нарийн нийлмэл үйл явцын талаархи нэгдэл нийтлэг зүйл юм.
 
Нийтлэг зорилго:
•Хувь хүний хүмүүжилд 4А зарчмыг төлөвшүүлж 3R зарчмыг амьдралд нь хэвшүүлэх
 
4А зарчим:
•Awareness-оролдох
•Appreciation-үнэ цэнийг ойлгох
•Advovacy-ухуулах
•Activism-идэхжүүлэх
 
3R :
•Reduce-бууруулах
•Reuse Recycle-дахин ашиглах, эргүүлэн ашиглах
•Replenish-нөхөн сэргээх
 
Монголын эко сургуулийн манлайлал
 
 

 

Эко сургуулийн хөтөлбөрийн ашиг тус...

Сургуулийн орчин сайжрах:

Нутгийн иргэдийн оролцоо бий болох:

Байгаль орчны талаарх мэдлэг, мэдээлэл сурталчилгаа сайжрах:

Суралцагчдыг чадваржуулах:

Санхүүгийн хэмнэлт гаргах:

Олон улсын хамтын ажиллагаа, харилцаа холбоо тогтоох:

Ирландын шилдэг туршлагаас

-Засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр нийт сургуулийн 80% болох 3200 сургууль хамрагдсанаас 1700 орчим ногоон тугтай
-3,7 сая нэгж эрчим хүч
-200 сая литр ус
-500 000 литр шатахуун хэмнэж

Хог хаягдал,эрчим хүч, ус зэргээс  хамгийн багадаа 2 сая евро хэмнэсэн байна.

23дугаар сургууль хүлэмжийн нээлт

Хүлэмжинд үрсэлгээ бэлдсэн байдал

Үрсэлгээ болон үр бэлдэж буй байдал

23 сургуулийн эко багийнхан

Цэцэгийн үрсэлгээ бэлдэж буй байдал

 

 

ТҮГЭЭХ   =>
 

12-р дугаар сарын 6-ны өдөр болно.

THE POWER OF DANCE-2015 Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах орчин үеийн бүжгийн тэмцээн болно.

Архангай аймгийн 1 дүгээр сургуулийн удирдлагуудад туршлагаа түгээлээ.

"АВЬЯСЛАГ 23- 2015" УРЛАГИЙН НААДАМ БОЛНО.

2015-2016 Хичээлийн жилийн нээлт, "ДУУЛИАН-2020" хөл бөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээн болно.. 

Бусад зар